ออกค่ายอาสาพัฒนา

 

ออกค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียน บ้านเกาะโคบ จังหวัดพัทลุง โดยพัฒนาทาสีอาคารเรียน,ห้องน้ำและศาลาการเรียนรู้