กิจกรรมสอนหนังสือ

 

กิจกรรมสอนหนังสือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ จากพี่ๆ บริษัทขนมบ้านโกไข่ จำกัด