อาหาร

“จำหน่ายเฉพาะสาขาหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เท่านั้น”