กิจกรรมของเรา


  • 02.jpg
    กิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งที่ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา โรงเรียน การศึกษาคนตาบอดธรรมสากล จังหวัดสงขลา

  • กิจกรรมสอนหนังสือ.jpg
    กิจกรรมสอนหนังสือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโคบ จากพี่ๆ บริษัทขนมบ้านโกไข่ จำกัด

  • ออกค่ายอาสาพัฒนา-1.jpg
    ออกค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียน บ้านเกาะโคบ จังหวัดพัทลุง โดยพัฒนาทาสีอาคารเรียน,ห้องน้ำและศาลาการเรียนรู้

กิจกรรมคัดเลือกพนักงานที่ให้บริการดีเด่นของร้านขนมบ้านโกไข่ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ค่ะ

Princess of KoKai 2016กิจกรรมปลูกป่า ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา