สาขาของเรา

สำนักงานใหญ่ :
44/2-3 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-501-770, 074-428-888, 093-5823185  Fax : 074-501554 
Facebook: fb.me/baankokaithailand
Instagram: @Baankokai
Line: @baankokai

Head Office:
44/2-3 Moo 5 Sai Asia Road, Khorhong, Hat Yai, Songkhla 90110 THAILAND
Tel: +66 7450 1770, +66 7442 8888, +669 3582 3185 Fax: +66 7450 1554

 

1. สาขาหน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    ที่อยู่ 46,48 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    โทร. 074-501-770, 089-8702797  แฟกซ์. 074-501-554
     เปิด 07.00 - 19.00 น. ทุกวัน

   Opposite Hat Yai University Branch (Main Branch)
   46, 48 Moo 5 Sai Asia Road, Khor Hong, Hat Yai, Songkhla 90110
   Tel: +66 7450 1770, +668 9870 2797 Fax: +66 7450 1554
   Opening Hours: 07:00 - 19:00 hrs. daily
   GPS Location: 6.978616, 100.4630623

 


2. สาขาผาสุก ตรงข้ามตลาดกรีนเวย์
    ที่อยู่ 183 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    โทร. 074-428-888, 084-388-6755  
    เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

    Phar Sook Branch (opposite Greenway Market)
    183 Kanchanawanich Road, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110
    Tel: +66 7442 8888, +668 4388 6755
    Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
    GPS Location: 6.9963175, 100.4855148

 

     


3. สาขาตรงข้ามโรงพยาบาลศิครินทร์
    ที่อยู่ 41/187 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    โทร. 086-288-5577
    เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

    Opposite Sikharin Hospital Branch
    41/187 Niphatsongkroh 1 Road, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110
    Tel: +668 6288 5577
    Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
    GPS Location: 7.0237633, 100.467958

     


4. สาขาสงขลา (ใกล้โรงเรียนเทศบาล 3)
    ที่อยู่ 501/3 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
    โทร. 084-360-1773
    เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

    Songkhla Branch (near Thesabaan 3 School)
    501/3 Saiburi Road, Boryang, Muang Songkhla, Songkhla 90000
    Tel: +668 4360 1773
    Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
    GPS Location: 7.1857887, 100.5989102

      


5. สาขาสวท. ตรงข้าม อบจ. เกาะยอ
    ที่อยู่ 439 ถ.สงขลา-เกาะยอ ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
    โทร. 093-749-9922
    เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

   Sor Wor Thor Songkhla (opposite to Songkhla Provincial Administrative Organization)
   439 Songkhla-Kor Yor Road, Moo 3, Phawong, Muang Songkhla, Songkhla 90100
   Tel: +669 3749 9922
   Opening hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
   GPS Location: 7.1393134, 100.567927

     


6. สาขาโรงพยาบาล มอ. ศูนย์อาหาร ชั้นใต้ดิน
    ที่อยู่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ล็อคที่ 22
    โทร. 082-834-8718
    เปิด 07.00 - 18.00 น. ทุกวัน

    Food Center at Songkhlanagarind Hospital Branch (Underground Floor)
    22nd Lot, 15 Kanchanawanich Road, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110
    Tel: +668 2834 8718
    Opening Hours: 07:00 - 18:00 hrs. daily
    GPS Location: 7.006915, 100.4922739

 


7. สาขาสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (1)
    ห้องที่ 020115/2 ชั้นที่ 1 เลขที่ 99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
    โทร. 097-942-6299
    เปิด 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน

    Hat Yai International Airport (HDY) Branch (1)
    First Floor, Room 020115/2, 99 Moo 3, Khlonglah, Khlonghoikhong, Songkhla 90115
    Tel: +669 7942 6299
    Opening Hours: 06:00 - 20:00 hrs. daily
    GPS Location: 6.9364925,100.3918198


8. สาขานาหม่อม
    ที่อยู่ 6/2 ม.6 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
    โทร. 085-6952055
    เปิด 07.00 - 19.00 น. ทุกวัน

    Namom Branch
    6/2 Moo 6 Thung Kamin, Namom, Songkhla 90310
    Tel: +668 5695 2055
    Opening Hours: 07:00 - 19:00 hrs. daily
    GPS Location: 6.9562833, 100.551544
      
      


9.  สาขาปั๊ม ปตท.ท่าช้าง
      ที่อยู่ 189/26 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
      โทร. 093-660-7771
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

      PTT Tha Chang Branch
      189/26 Moo 5, Thachang, Bangklum, Songkhla 90110
      Tel: +669 3660 7771
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 7.007939,100.4108853

        

 


10. สาขาปั้ม ปตท. ผาทอง
      ที่อยู่ 9/1 หมู่ 5 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
      โทร. 084-388-9285
       เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน
 

      PTT Pha Thong Branch
      9/1 Moo 5 Baan Nai Wang Road, Pakphraek, Thungsong, Nakhon Si Thammarat 80110
      Tel: +668 4388 9285
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 8.155169, 99.6938823
       สาขาผาทอง

 


11. สาขาปั้ม ปตท. ศิรินคร
      ที่อยู่ 444 หมู่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
      โทร. 084-388-9095
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

      PTT Sirinakorn Branch
      444 Moo 1 Chamai, Thungsong, Nakhon Si Thammarat 80110
      Tel: +668 4388 9095
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 8.157873, 99.6637653
 
        สาขาศิรินคร


12. สาขาปั้ม ปตท. อ้อมค่าย
      
ที่อยู่ 378/2 หมู่ 5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
      โทร. 098-017-8197
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

      PTT Omkhai Branch
      378/2 Moo 5 Omkhai Road, Pakphoon, Muang, Nakhon Si Thammarat 80000
      Tel: +669 8017 8197
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 8.4771688, 99.9607982
       สาขาอ้อมค่าย


13. สาขาปั้ม ปตท. นาพรุ
      ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 2 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
      โทร. 098-670-4002
       เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน
     
      PTT Naphru Branch
      116 Moo 2, Naphru, Phraphrom, Nakhon Si Thammarat 80000
      Tel: +669 8670 4002
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 8.3378078, 99.9238806     

      สาขานาพรุ


 14. สาขาสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (2)
    บริเวณหน้าประตู 4 ชั้นที่ 2 เลขที่ 99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
    โทร. 065-348-7197 
    เปิด 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน

    Hat Yai International Airport (HDY) Branch (2)
    Second Floor, opposite to Gate 4
    99 Moo 3, Khlonglah, Khlonghoikhong, Songkhla 90115
    Tel: +666 5348 7197
    Opening Hours: 06:00 - 20:00 hrs. daily
    GPS Location: 6.9362722, 100.3916562


15. สาขาปั้ม ปตท. อเวนิว แจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามไปรษณีย์หลักสี่)
      ที่อยู่ 99/114 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
      โทร. 063-189-2472
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

      PTT Avenue Chaeng Wattana Branch (opposite to Lak Si Post Office)
      99/114 Chaengwattana Road, Thungsonghong, Lak Si, Bangkok 10210
      Tel: +666 3189 2472
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 13.8893134, 100.5707621
 
      สาขาแจ้งวัฒนะ


16. สาขาปั้ม ปตท. ป่าบอน (พัทลุง)
     
ที่อยู่ 221 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
      โทร. 098-012-1915
      เปิด 07.00 - 19.00 น. ทุกวัน   

      PTT Pabon Branch (Phatthalung Province)
      221 Moo 10 Phetkasem Road, Pabon, Phatthalung 93170
      Tel: +669 8012 1915
      Opening Hours: 07:00 - 19:00 hrs. daily    
      GPS Location: 7.287967, 100.1533923


17. สาขาปั้ม ปตท. รามอินทรา (ตรงข้ามฟู้ดแลนด์)
      
ที่อยู่ 60/5 หมู่ 4 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
      โทร. 063-623-2399
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

      PTT Ramintra Branch (opposite to Foodland)
     
60/5 Moo 4 Ramintra Road KM4, Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220
      Tel: +666 3623 2399
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 13.859422, 100.6200733
       สาขารามอินทรา


18. สาขาปั้ม ปตท. ไม้ขาว
      
ที่อยู่ 106/13 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
      โทร. 093-628-4810
      เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน 
     

      PTT Maikhao Branch
      
106/13 Moo 1, Maikhao, Thalang, Phuket 83110
      Tel: +669 3628 4810
      Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
      GPS Location: 8.1232742, 98.3336945
      ปตท. ไม้ขาว


 19. สาขาบายพาส (ติดกับ Index Living Mall)

             ที่อยู่: 46/11 หมู่ 5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
            โทร. 080-719-7865
            เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

           Bypass Branch (next to Index Living Mall)
           
46/11 Moo 5 Wichitsongkram Road, Wichit, Muang Phuket 83000
           Tel: +668 0719 7865
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
            GPS Location: 7.900236, 98.3657083
             สาขาบายพาส ภูเก็ต


       20. สาขาปั้ม ปตท. หัวถนน 

             ที่อยู่: 16 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
            โทร. 065-381-9210
            เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

           PTT Huathanon Branch
           
16 Ratchadamnoen Road, Naimuang, Muang Nakhon Si Thammarat 80000
           Tel: +666 5381 9210
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
            GPS Location: 8.3795924, 99.9714637
            สาขาหัวถนน


      21. สาขาปั้ม ปตท. ทุ่งหวัง
             
ที่อยู่: 17/8, 17/9 หมู่ 2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
            โทร. 093-6019715
            เปิด 07.00 - 19.00 น. ทุกวัน

           PTT Thungwang Branch
           
Address: 17/8, 17/9 Moo 2, Thungwang, Muang Songkhla 90000
           Tel: +669 3601 9715
           Opening Hours: 07:00 - 19:00 hrs. daily
            GPS Location: 7.074399, 100.6344903
            สาขาทุ่งหวัง


       22. สาขาปั้ม ปตท. บ้านพรุ (บ้านไร่)

            ที่อยู่: 43 ถ.กาญจวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
            โทร. 093-6017425
            เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

            PTT Ban Phru (Ban Rai) Branch
            
Address: 43 Kanchanawanich Road, Banphru, Hat Yai, Songkhla 90250
           Tel: +669 3601 7425
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
           GPS Location: 
6.907838, 100.469734
            สาขาปั้ม ปตท. บ้านพรุ (บ้านไร่)


       23. สาขา Rest Area (ประชาชื่น ขาเข้า)
             
ที่อยู่: 139 ห้อง A1-7 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
            โทร. 081-2783956
            เปิด: 07.00 - 22.00 น. ทุกวัน

            Rest Area Prachachuen Branch 2
            Address: 139 Room A1-17 Soi Saisin, Sawangwong, Bang Sue, Bangkok 10800
           Tel: +668 1278 3956
           Opening Hours: 07:00 - 22:00 hrs. daily
           GPS Location: 13.8412872,100.5335088
            ภาพสาขา RES


            24. สาขาปั้ม ปตท. หนองดี
            
ที่อยู่: 66/3 หมู่ 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
            โทร. 084-3889497
            เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

            PTT Nongdee Branch
            
Address: 66/3 Moo 3, Prik, Thungyai, Nakhon Si Thammarat 80240
           Tel: +668 4388 9497
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
           GPS Location: 8.315308, 99.4668758
            สาขา ปตท. หนองดี


            25. สาขาปั้ม ปตท. กัลปพฤกษ์ (พังงา) ฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต
           
ที่อยู่: 56/52 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
           โทร. 065-4682235
           เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

           PTT Kalapaphruek Branch
            
Address: 56/52 Moo 3, Thumnamphud, Muang, Phang-nga 82000
           Tel: +666 5468 2235
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
           GPS Location: 8.4310096, 98.5181527
           สาขาปั้ม ปตท. กัลปพฤกษ์ (พังงา)


           26. สาขาปั้ม ปตท. สิงหนคร
            
ที่อยู่: 238/13 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
           โทร. 093-7427176
           เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

           PTT Singhanakorn Branch
           
Address: 238/13 Moo 1, Sathingmor, Singhanakorn, Songkhla 90280
           Tel: +669 3742 7176
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
            GPS Location: 7.2056142, 100.5517051
            สาขา ปตท. สิงหนคร


              27. สาขาปั้ม ปตท. ศรีสุนทร
            
ที่อยู่: 205 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

           โทร. 062-4230058
           เปิด 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน

           PTT Singhanakorn Branch
           
Address: 205 Moo 1, Thep Krasattri Road, Sri Sunthon, Thalang, Phuket 83110

           Tel: +666 2423 0058
           Opening Hours: 07:00 - 20:00 hrs. daily
            GPS Location: 7.99127, 98.35428
            ภาพสาขา ปคท. ศรีสุนทร